سلام  خوب هستين ؟؟ نگين امروز خونه نيست سر منو خورده كه بيام اين پست از طرفش امروز بزنم . خوب  والا من وارد نيستم به خاطر همين .. فقط توضيحاتي رو كه نگين براي اين پست داده رو براتون ميذارم .. اگه سئوالي داشتين از خودش بپرسين … خوب در اين پست :

گروه دابل اس بعد از گذر سه روز از انتشار  آلبومشون در بزرگترين ليست موسيقي هاي آسيا جا گرفتن ..

در ليست ها اگه دقت كنين گروه هميشه جزء در آهنگ برتر هست حتي سوم و اول هم هست .. با گذر سه روز اين موفقيت بسياري خوبي هست براي گروه …

با آرزوي موفقيت هاي بيشتر براي گروه .. در عكس هاي زير ليست ها رو مي بينين …

Double S. group after passing three days of release music album in the list of Asia’s largest taking place ..

Accuracy of the list if the group is always proud part of the song is in the top third and even first too .. Three days passed with great success for the group is …
More good luck for the group .. The following lists the images you see it …

خوب در زير هم عكس هاي يون سنگ رو در پشت صحنه كليپ لاويا مشاهده مي كنيد …

Photobucket Photobucket

Photobucket

Advertisements