سلام به همه اين پست به مدت يك روز سنجاق كردم اول پست .. امروز روز مادره و مي خوام به همه مادرن جهان اين روز تبريك بگم … مخصوا مادر بچه هاي گل اين سايت … تمام مادران زحمت كش و مادران بچه هاي گل اين سايت  اين روز رو تبريك ميگم … و مخصوصا به پگاه جون دوست گلم … مادر پارميدا جون … اين روز رو از جان دل تبريك ميگم … پگاه جونم روز مادرت مبارك گلم …

خوب بچه ها اينجا مي تونين هر نظري در مورد مادراتون دارين و هر تبريكي بنويسين … روز مادر مبارك …

Mother’s Day flower mother for all the world blessed …

전세계의 모든 축복에 대한 어머니의 날 꽃의 어머니 …

전세계의 모든 축복에 대한 어머니의 날 꽃의 어머니 ...

زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “مادر” است. زیباترین خطاب “مادر جان” است. “مادر” واژه ایست سرشار از امید و عشق. واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید. روزت مبارک مادر

Mother's Day flower mother for all the world blessed ...

Advertisements