در شب 1986.6.6 ساعت 10 در يكي از بيمارستان هاي سئول پسر بچه اي به دنيا آمد كه در آينده ليدر يكي از معروف ترين گروه هاي آسيا خواهد شد . اين پسر بچه از اول روز تولد از طرف مادر بزرگ پدري نحس خوانده شد … حتي يه بار هم اجازه پيدا نكرد پا به خانه آن بگذارد .. اما عزيز دوردونه مادربزرگ مادري بود … اون هميشه عاشق مادربزرگش بود … روزها گذشت و پسر بچه بزرگ شد ميانه خوب با مادر و ميانه بد با پدر و برادر … او از اول هم بچه اي سركش بود فرار از خانه و مدرسه جزء كارهاي او به حساب مي يومد … عاشق به دست گرفتن گيتار بود و با هر نوازش گيتار پا به دنياي ديگري مي گذاشت .. او عاشق موسيقي بود و هر لحظه در آن پيشرفت مي كرد … و اين باعث شد كه پيشنهاد تشكيل گروه را در 17 سالگي خودش از طرف پدر دوستش قبول كند … حالا با اينكه باز هم ميانه خوبي با خانواده پدري ندارد و عزيز مادر بزرگ و مادرش هست .. ليدر يكي از بهترين گروه هاي آسيا هست … اين فرد كسي نيست جزء كيو هيون جونگ شي .. ليدر گروه Ss501 …. ليدر هيون جونگ شي … تولدت مبارك .. بهترين آرزوها را برايت آرزو مي كنم …..

Happy Birthday leader Hyun JoongSsi

Happy Birthday  leader Hyun JoongSsi
The best dreams I wish for you
And I hope one day your life that pearl oyster that is within you to make
Leader fighting !!!!!!

생일 축하 리더 현 정

‌생일 축하 리더 현 정
내가 바라는 최고의 꿈
그리고 난 희망 당신 이내에 해주는 언젠가 당신의 인생 진주조개
지도자는 싸움

My lovely chocolate cake

خوب اينم آهنگ هاي تكي ليدر هيون جونگ كه خونده :

http://www.4shared.com/audio/BM5TriOc/ss501_Kim_Hyun_Joong_solo_Plea.htm

http://www.4shared.com/audio/cEiubdjV/SS501_-_Thank_You_Kim_Hyun_Joo.htm

http://www.4shared.com/audio/ryngqbBs/SS501_Im_Stupid_Ballad_Version.htm

Advertisements