(( پست هاي جديد زير پست آلبوم و كليپ قرار مي گيرند … رنگ تيتر پست هاي سنجاق شده و مهم سياه هست .. مال پست هاي ساده سبز .. لطفا دقت كنيد ))

گاهي وقت ها وقتي درختي را كه  مي كاري چقدر زمان مي بره تا بزرگ بشه هي با خودت فكر مي كني كي بزرگ ميشه بعد گذر زمان رشد مي كنه و شكوفه ميده بعد ميوه … تو تمام استفاده خود رو مي بري … بعد مدتي به درخت كه سر به آسمون كشيده و با هر ميوه خود خم ميشه نگاه مي كني و ميگي واي انگار همين ديروز بود كه كاشتمت .. چه زود گذشت … تو متوجه گذر زمان نشدي و حالا هم ….واي چه زود 5 سال گذشت انگار همين ديروز بود كه گروه تازه جوون مي خواست وارد دنياي شهرت بشه .. 5 تا جوون تازه به دوران رسيده كه تازه پا به عرصه موسيقي گذاشته بودن و هيچ كس اونها رو نمي شناخت .. چه روزها در كنار هم نگذروندن .. اولين اجرا .. اولين گريه ها كنار هم .. اولين دعوا ها .. اولين شادي ها … اون ها 2 سال بود كه دوست بودن اما حالا باهم در يك گروه بودن .. بايد به يك هدف مي رفتن و مانند 5 روح در يك قالب مي شدن .. چه موفقيت هايي رو باهم كسب نكردن چه جايزه هايي نگرفتن .. چه مشكلاتي و شايعاتي رو پشت سر نگذاشتن اما باز هم برنده ميدان آنها بودن .. 5 جوون با اخلاق هاي متفاوت و حالا 5 برادر و دوست در كنار هم . اين 5 سال مانند باد گذشت چه اتفاقاتي چه شادي هايي چه غم هايي رقم نخورد براي آنها اما باز در كنار هم و دست در دست هم بر همه چيز پيروز شدن ..  آنها به هم پيوند خوردند و اميدوارم اين پيوند هيچ وقت نشكند و آنها رو مانند يك زنجير به هم نگه دارد … بله  امروز پنجمين سالگرد تاسيس گروه Ss501 هست …  (( هيون جونگ . يون سنگ . كيو جونگ . جونگ مين . هيونگ جون )) اميدوارم هميشه با اين پيوند در كنار هم بمانيد و موفقيت هاي بيشتري را رقم بزنيد … گروه عزيزم تولد 5 سالگيت مبارك …….

و ما هميشه به عنوان طرفداران تريپل اس .. كنار شما خواهيم بود و در هر شرايط از شما حمايت خواهيم كرد … پس با هم بجنگيم … براي موفقيت ها ….

بدون گروه مايي هم وجود نخواهد داشت پس مي جنگيم باهم براي موفقيت ها … آجا آجا ….

2005

To our dearest boys or i should say men…
It’s been 5 years you have been with us, the Triple S aka your Green Pea Princesses.
We thank you for giving your very best to us, always placing us in your hearts.
You guys never complained once even though you were all tired.
You guys always makes us laugh, smile…
We appreciate it very much.
We hope that you will stay 5 Forever As 1 forever and eternity.
Without SS501, there will not be an existence of Triple S.
So Hyun Joong, Young Saeng, Kyu Jong, Jung Min & Hyung Jun…
Without any of you, there won’t be us today.
Keep climbing to the top, never give up!
Cause we will always be there for you.

Happy 5th Anniversary!

(Your 1825th day together with us)

2006

난 항상 서로 연결되어 다이아몬드 체인 그것을 희망 … 링크가 항
상 함께하고 계속이 다이아몬드 체인 링크를 종료해야 … 영원히

2007

2008

2009

2010

Happy 5th Anniversary!

(Your 1825th day together with us)

Iranian Triple S / Its

Advertisements