سلام به دوستان گل و گلاب بلاخره انتقال پست ها تموم شد …  خوب يكي پيام اول كيو جونگ پاك شد كه تا ترجمه رو بگيرم اينجا گذاشته خواهد شد .. پيام دومش  رو گذاشتم .. به همراه پيام هيونگ جون …   خوب فعلا اينجا كه خدا رو شكر بازه .. بچه ها راي يادتون نره تا زود برگرديم جاي سابقمون … متشكرم از همه …

 

Credits: DSP website + (translation) ode@blog

Parsian Translation : Minoo / Its

Dae han min guk !!!! Jjak jjak jjak jjak jjak !!!
@ 2010-06-23, 1:36:26 (Daehanminguk! jjak jjak jjak jjak jjak!!!!)
Let’s give power to our taeguk warriers out there who are fighting hard, our green peas!!
@ 2010-06-23, 1:37:22 AM
Our homepage is weird ah .. Or is my computer the one that’s weird .. I can only write TOK TOKs like this.. heumheum ..
@ 2010-06-23, 1:38:39 AM (better than nothing!~~~!)
It’s the exam period now!! It should be fun!! Fighting for your exams !!! hhh
@ 2010-06-23, 1:39:07 AM
Should go and watch soccer don’t you think !!!
@ 2010-06-23, 1:39:32 AM
Think it’s my computer that’s having problems nye.. eumeum hh
@ 2010-06-23, 1:40:37 AM
wuhahaha, I’m a Kimchi Pancake hh
@ 2010-06-23, 1:41:08 AM (… handsome pancake…)
wuhahaha it’s delicious right, pancake~~ nice shot! hh
@ 2010-06-23, 1:41:39 AM
Seems like my friend Kangmin has slept already hh.. He doesn’t even awake to the fragrance of pancake hh (of course la… he’s so tired!)
@ 2010-06-23, 1:42:16 AM
Tried waking him up, or should I not wake him up hh, if not, he’d scold me right?!! hh
@ 2010-06-23, 1:42:33 AM
Should eat pancake with dad, the two of us like that right, hahahaha
@ 2010-06-23, 1:42:49 AM
me too…
@ 2010-06-23, 1:43:57 AM (you too what?)
There’s a massive connectivity streaming through to my computer now ne.. heum heum !! hh
@ 2010-06-23, 1:45:04 AM
Everyone , cheer for the soccer team !! annyong annyong !! ppong ~ ^^ (bye), merong, missing you.. hee, byebye..!!!
@ 2010-06-23, 1:45:46 AM

AM 1:36:26

 

جمهوری کره!!پیروزی پیروزی پیروزی پیروزی پیروزی!!!

1:37:22

همه  ها بیان از فهرمانان کره که در مسابقه ای سخت هستند حمایت کنیم

1:38:39

اوه..صفحه اصلی نا آشناست..کامپیوترم مشکوکه..محل نوشته توک توک شده…همممممم

1:39:07

دوران امتحاناته!جالبه!!امتحانات فایتینگ!! هه هه هه هه

1:39:32

دارم فوتبال می بینم

1:40:37

مشکل کامپیوترمه..ها ها

1:41:08

ها ها ها پن کیک کیمچی می خورم هه هه

1:41:39

ها ها ها پن کیک حتما خوشمزست~~شوت خوبیه..!! هه هه

1:42:16

دوستم کانگ مین خوابه هه هه حتی با بوی پن کیک بیدار نمیشه

1:42:33

ازم می خواد بیدارش کنم ولی اصلا بیدار نمیشه هه هه بعد منو سرزنش می کنه هه هه

1:42:49

پدرم باید دو تا پن کیک بخوره ها ها ها

1:43:57

منم همینطور

1:45:04

کامپیوترم بیش از حد گرفتارم می کنه..ها ها

1:45:46

همه برای بازی تشویق کنید!!خداحافظ خداحافظ!!پونگ!!.می خوام مدت طولانی نگاهتون کنم.های بای بای

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

형 준 : 더블에스오공일 2010-06-21 오후 8:49:49
우리 서로 믿어요 ,
걱정하지 말아요.
다섯명은 영원히 하나입니다.
우리 할아버지 할머니 될때까지 함께합시다.
멋진음악, 멋진모습으로 보답할게요 우리 다섯명이.
사랑해 완두콩들 ^-^
더블에스오공일 만세~ 만세~ 만세~
Hyung Joon : Double S 2010-06-21 오후 8:49:49
We believe in one another ,
Don’t worry.
Five of us will be as one Forever.
We will be together all the way until we become grandmothers and grandfathers.
Amazing music, terrific us, we’ll repay all of you with that, the 5 of us.
I love you all, green peas ^-^

Double S 501, Manse~ Manse~ Manse~

Double S  

ما باور داريم يكي ديگه را

نگران نباشيد 

ما پنج تا برای هميشه يکی هستيم

تا زمانی که مادر بزرگ و پدر بزرگ بشيم تمام راه رو با هم خواهيم بود

موسيقی شگفت انگيز٬با ما فوق العادست٬برای همه شما جبران می کنيم٬هر پنج تايی مون

همتون رو دوست دارم green peas

دابل اس ۵۰۱  …زنده باد ~ زنده باد~ زنده باد

Advertisements