هه هه امروز افتادم رو سرعت پست دهي  .. بله بله امدم با چهارمين پست امروز خوب همه اونجور كه مي دونين هيونگ جون و جونگ مين الان تايوان هستن .. امروز رفتن تو سايت معروف Warner Plurk و براي طرفداراي تايوانيشون پيام گذاشتن .. الان براتون ترجمه پيام و عكس هاي جديد بچه ها رو ميذارم .. پس بزن بريم …

Credit: warnertw @ plurk 
Chinese translation :
MO@TWTS

  English translation :  rainaftershine
Persian Translatin : Neghin / Its

 

Hello, is everyone fine? We are SS501′s Jung Min and Hyung Jun.
We are in the hotel and had just finished interview, now we are going to meet everybody.
Taiwan green pea princesses please wait!!!! See you later~~

سلام به همه خوب هستين ؟؟ ما از دابل اس جونگ مين و هيونگ جون هستيم ..

مصاحبه ما در هتل همين الان به پايان رسيد .. جالب بود .. در حال حاضر ما در حال رفتن به مكان ملاقات هستيم …

شاهزاده هاي سبز تايوان .. لطفا صبر كنيد !! ما شما رو خواهيم ديد بعد مدتي ….

خوب اين عكس ها رو هم عشقي ميذارم .. فرودگاه تايوان ورد اين دوتا مرد بزرگ گروه دابل اس

 

Advertisements