سلام به همه بچه هاي گل اي باز رسيديم سر يه خبر خوب مجبور يه كم  توضيح بدم .. خوب احتمالا همتون اخبار مربوط به  قرار داد هيون جونگ با كمپاني Key East بائو يونگ جون رو شنيديد .. خوب اين حقيقت داره .. هيون جونگ از يك سال پيش در حال تماس و پيگيري اين مسئله هست … و بلاخره بعد پايان قرارداد  يك قرار داد يك و نيم ساله با اون كمپاني بست .. اون كمپاني يك كمپاني بازيگري هست .. احتمال زياد هيون جونگ در سريال ها خواهيم ديد اما خبر حاكي از اينكه احتمالا فعاليتش رو در ژاپن ادامه بده … خوب حالا بحث سر اين موضوع هست كه گروه منحل شده .. نه نشده و هيون جونگ هم چنين چيزي در اين رابطه نگفته … همان جور كه در فيليپين اعلام كرد اعضا يه مدت فعاليت هاي انفرادي و شخصي خودشون رو خواهند كرد .. حالا هم به اون دوره افتاده … يك دوره يك و نيم ساله … كمپاني دي اس پس با هيچ كدوم از اعضا قرارداد نبسته .. يعني ديگه گروه در اون كمپاني نيست .. و 401 وجود نداره .. خبري كه رسيده يون سنگ و كيو جونگ نمي خوان با دي اس پي تمديد قرار داد كنن … از جونگ مين و هيونگ جون هم خبري نيست .. .. همان طور كه هيونگ جون در آخرين پيامش گفت مال هميشه دابل اس 501 باقي خواهيم ماند نگران نباشيدحتي هيون جونگ در آخرين فن ميتينگ هم اعلام كرد كه دابل اس 501 خواهند ماند فقط به اونها اعتماد كنن و كمي صبر داشته باشن …. حالا وضعيت گروه اين هست .. و حرفي هم در مورد از هم پاشيده شدن گروه در ميان نيست .. قضاوت به خود شما ميذارم .. من براتون نوشتم تمام چيزهايي رو كه ميدونم رو … حالا به شما طرفداراي گروه مونده …كه چي رو باور كنين .. شما اگر گروهتون باور دارين .. بايد در هر شرايط ازش حمايت كنين .. حتي در اين شرايط .. اما اگه نه مونده به ديدگاه و طرز فكر خودتون … ديگه نمي دونم چي بهتون بگم … اما حقيقت رو هم بخواين گروه تا زماني كه يه كمپاني همشون رو نخواد .. نخواهند بود البته اونجور معلومه .. اينم يه وقفه زماني يك سال و نيمه هست … اما من باز هم از گروه حمايت مي كنم و به همشون اعتماد دارم …. پس 501 هميشه 501 خواهد ماند …..

به قول يكي .. انسان اون قسمتي رو كه مي بينه باور مي كنه … بيايد اونجور نباشيم ….. 

خوب با تشكر از لي ين عزيز .. براي اين اطلاعات ….  

اول اينكه از طرف كمپاني Key East تاييد شده كه هيون جونگ .. ديگر با اين كمپاني قرار داد داره چندتا چيز ديگه هم اعلام كرده كه احتمالا  در پروژه هاي جديد شركت خواهد داشت … خوب حالا بريم اصل موضوع … اولا اينكه تمام اعضاي گروه از قرارداد  هيون جونگ خبر داشتن در اين تصميم اونها هم دخالت داشتن .. دوم اينكه احتمال 401 بودن در مي يان نيست .. چون  به قول هيونگ جون ما هميشه 501 باقي خواهيم ماند … پس معلومه قبل از اون پيام خودش هم خبر داشته .. سوم اينكه Key East يه كمپاني موسيقي نيست .. تبليغاتي و بازيگري هست .. براي دادن موسيقي بايد با كمپاني هاي ديگه قرارداد ببنده .. پس اينم بگم كه اونجور كه من فهميدم هيون جونگ مي تونه هم با گروهش باشه و هم با اين كمپاني قرارداد داشته باشه .. حرف از منحل شدن گروه نيست .. چون هيون جونگ هيچ چيزي اعلام نكرده .. من هنوزم فكر مي كنم هيون جونگ بي خودي در آخر فن ميتينگ نگفته كه ما هميشه دابل اس 501 باقي خواهيم ماند .. به ما اعتماد كنيد و كمي صبر داشته باشيد …. راستي جونگ مين هم با چندتا كمپاني  البته مد و لباس قرارداد بسته كه يكيش هم در تايوان هست .. (( علت سفر زيادش به تايوان )) … پس فعلا دارن كارهاي شخصي خودشون مي كنن .. اونجور كه بوش مي ياد احتمالا هيون جونگ در يك پروژه تلويزيوني  ديده بشه (( سريال يا فيلم )) … فعلا كه در مورد منحل شدن گروه هيچ كدوم از اعضا چيزي نگفتن .. پس گروه منحل نشده … بايد منتظر ماند و ديد كه اين ها چه نقشه هايي دارن .. من خيلي خوب فهميدم اولش شوكه مي كنن اما بعد يه كاري مي كنن كه آدم فكش مي يوفته …

من  به حمايتم از گروه ادامه خواهم داد … و باورشون دارم .. دابل اس 501 هميشه دابل اس 501 باقي خواهد ماند .. و مي دانم روي حرفشون مي مونن … آجا آجا

به اميد ديدار دوباره با دابل اس در آينده نزديك ……

Advertisements