خوب  سلام در اين پست  براتون مكالمه كمپاني كي است رو با تريپل اس كره اي ميذارم .. خوب دقيق نمي دونم .. درست هست يا نه ؟؟ اما من مطمئن هستم .. هر شايعه اي از حقيقتش سرجشمه ميگيره … به خاطر همين هم خواستم اين پست رو براتون بذارم تا شما هم از خبرهاي پيرامون گروه با خبر باشيد … فعلا كه همه دهنشون بسته هست .. تنها خبر ها از فن هاي گروه مي ياد .. بايد منتظر ماند و ديد …. پس در اين پست با ما همراه باشيد …

Credit: SS601 
English translation: happiebb
Persian Translation : Nafis / Its

Recep: Hello, how are you?

Fan: Err… Heard that Hyun Joong oppa has strongly requested for SS501 activities,
in that case, how long will the period of his solo activity be?

Recep: Ah… although that has not yet been decided,
but Hyun oong has been talking about SS501 matters
right from the start from the time he’s signed the contract….

Fan: Ahhh… So (would Keyeast) be signing the remaining four members too?

Recep: Hyun Joong seems to be thinking along this line,
and they’re now discussing about this matter.
The four members are now on vacation resting,
so cannot really confirm the schedule for the coming days.
Although we too cannot be sure,
but once the discussion has been concluded,
it’s possible that we will sign the remaining four members.

Fan: Even if (Keyeast) didn’t sign with the other four,
would Hyun Joong be able to continue with SS501 activities?

Recep: Our contract (with him) clearly states that
we will actively complement and work with SS501.
When there are SS501 activities, we will also let Hyun Joong participate.

Fan: Ahhh, thank you.
Please do not give wuri Hyun Joong oppa too much work; his body is weak.

 Recep: Oh, alright~ Thank you.

پاسخگو:سلام حالتون چطوره؟

فن:اررر…شنیده شده اوپا هیون جونگ برای فعالیت های ss501شدیدا درخواست کرده…در این مورد..فعالیت های فردی او تا چه زمانی طول می کشه؟

پاسخگو:اوه…در این مورد هنوزتصمیمی گرفته نشده..اما هیون جونگ در مورد اهمیت ss501صحبت کرده بود..درست از همین زمان شروع کرد به امضا کردن قرار داد..

فن:آه ه ه….بنابراین امضا کردن برای بقیه پابرجاست؟

پاسخگو:هیون جونگ به نظر میاد تنهایی درباره این مسیر فکر کرده باشه..وآن ها الان درباره این موضوع بحث می کنند…چهار عضو دیگر الان در تعطیلات در حال استراحتن…بنابراین نمی توان واقعا برنامه ای رو برای روزهای که می آیند تایید کرد…با این وجود ما هم نمی توانیم مطمئن باشیم…بنابراین بحث اینجا پایان می پذیرد..این ممکنه که ما با بقیه اعضا(قراداد)امضا کنیم

فن:حتی اگر با چهار عضو دیگر (قرارداد)امضا نکنید آیا هیون جونگ قادر هست فعالیت هایش رو با ss501ادامه بدهد؟

پاسخگو:در قرارداد ما(با او)در این مورد به طورواضح توضیح داده شده..ما فعالانه آن را کامل می کنیم وبا ss501کار می کنیم…زمانی که فعالیت های ss501وجود داشته باشد ما نیز به هیون جونگ اجازه می دهیم که سهیم باشد وشرکت کند

فن:آه ه ه…متشکرم از شما…لطفا به اوپا هیون جونگ کار زیادی ندهید..بدن او ضعیف است

پاسخگو:اوه…حتما..ممنون از شما

Advertisements