سلام بچه هاي گل .. هي فكر كنم از اين مراسم تحريم راحت نميشيم  خواستم نذارم ديدم نميشه خوب ..  دلم خون شد .. هييييي .. خوب عكس هاي هيونگ جون كه در مراسم تشيح جنازه هست و داره فجيعا گريه مي كنه … هييييييي .. با ما همراه باشيد …

   

   

    

Advertisements