سلام بچه ها .. آخرين خبر در مورد وضع بچه ها .. اعلام مي كنم اين خبر كاملا موثق و درست هست .. چون خبر يك سايت خبري معتبر كره اي هست .. فعلا بعد اخبار فن ها .. اولين خبر معتبر و درست به دستمون رسيد .. با اين خبر خيلي خيالم راحت شد … بخواند و متوجه شويد .. با ما همراه باشيد …

Credits : http://news.donga.com/– SS601 
English Translation: xiaochu 
 Persian Translation : Neghin / Its

Kim HyunJoong new company “gives full support to group activities”
Possible to have ‘separate yet together’ activities even though with different management companies.

“Like Shinhwa… Separate and together?”

Kim HyunJoong has signed a new contract with Key East and focus is on the future of SS501 which he is a member of.

Kim HyunJoong who was the leader of the group, has moved to another management company and it is unclear on the future of SS501, whether they will continue on or disband. Their management company DSP Media said “It has not been decided yet. Park JungMin, Kim KyuJong, Kim HyungJun and Heo YoungSaeng has not re-signed their contract yet, however they will be deciding on their future direction while having a break.”

According to one source, they are searching for a new management company just like Kim HyunJoong, and are troubled over the few other ways. However, even if all the members move to different companies, it seems like it will be highly possible that they keep the group SS501.

Kim HyunJoong’s new management company Key East let out their mind “We will give full support to group activities.” The members also have great affection for the group and their stand is for the group not to disband.

SS501’s representative explained “The members hope that even if they are doing activities under other management companies, they can continue to have album activities as SS501. It is possible for them to have ‘separate yet together’ activities just like Shinhwa, members doing activities separately on their own and doing activities coming back together as a group.”

كمپاني جديد كيم هيون جونگ (( پشتباني كامل مي دهند به فعاليت هاي گروه دابل اس  ))

امكان جدا شدن اعضا از هم منتفي هست .. آنها مي توانند با در كنار هم فعاليت كنند حتي با كمپاني هاي مختلف ..

(( آيا مانند شينهووا .. هم باهم و هم جدا از هم ؟؟ ))

كيم هيون جونگ وقتي قرار داد را امضاء كرد با كليد شرق .. تاييد كرد تمركز خواهد داشت به فعاليت هاي گروه دابل اس چون هنوز عضو گروه هست ..

كيم هيون جونگ كه رهبر گروه هست . به كمپاني ديگري نقل مكان كرده هست .. و هنوز معلوم نيست آينده دابل اس چه خواهد شد .  مدير دي اس پي اعلام كرد .. (( تصميم گرفته نشده هست . با پارك جونگ مين و كيم كيو جونگ و كيم هيونگ جون و هئو يون سنگ دوباره قرار داد امضاء نشده هست . آنها اعلام كردن در حال تصميم گيري درباره آينده هستن و اين مدت را استراحت خواهند كرد ))

يه منبع موثق اعلام كرده كه مدير كمپاني جديد كيم هيون جونگ در طول راه قرار داد چند مشكل داشته .. به اين حال او خاطر جمع كرده كه اگر اعضا با كمپاني هاي ديگر هم قرار داد ببندن .. در راه نگهداري گروه دابل اس  همكاري خواهد كرد .. پس امكان اينكه گروه از همه نپاشد زياد هست ..

مدير كمپاني جديد كيم هيون جونگ كليد شرق اعلام كرد (( ما به فعاليت هاي گروه دابل اس پشتيباني كامل مي دهيم ))  اعضاي گروه محبوبيت بزرگي دارند .. پس اجازه از هم پاشيدن گروه را نمي دهيم …

مدير برنامه هاي گروه دابل اس توضيح داد : (( اميدواريم كه اعضا تحت مديريت شركت هاي مختلف يا يك شركت به فعاليت هاي خودشون ادامه بدن .. آنها مي توانند در اين صورت هم به فعاليت آلبوم دابل اس ادامه دهند . اين امكان هم وجود دارد كه آنها جدا از هم و هم باهم مانند

گروه شينهووا  انجام دهند .. اعضا در يك مدت معيين فعاليت هاي جدا گانه  خواهند كرد و در آينده  نزديك دوباره به عنوان يك گروه در كنار هم قرار خواهند گرفت و فعاليت هاي گروهي خود را آنجام خواهند داد .. پس بحث منحل شدن منتفي هست .. ))

ويرايش : در ادامه مطلب عكس هاي پشت صحنه عكس هاي آلبوم مقصد

Advertisements