هي عجب جرياني شده وضعيت گروه هم .. شايعه پشت شايعه .. مدير برنامه هاي گروه هم شده تكذيب كننده شايعات … هي اين وضيت تا زماني بگذره فكر كنم .. ما هم بشيم مثل مدير برنامه هاي گروه .. هييي .. شايعه الان هم در مورد جونگ مينه .. كه مدير برنامه هاي گروه در يك مصاحبه تلفني با يك كانال خبري .. همه چيز رو تكذيب كرده .. و توضيح داده .. جريان رو ..  الان براتون ترجمه مصاحبه رو ميذارم .. با ما همراه باشيد …

 Credit: http://www.cbs.co.kr
English Translation: SS501fighting
Persian Translation : Neghin / Its

“The first agreement between members .. not interfere with SS501 activities to enter into a contract “

Group member of SS501 Park Jung Min has signed an exclusive contract with Sony Music Taiwan reported from Jung Min side representatives said to press “Not true”.

Jung Min side representatives conveyed in a telephone conversation with no cut news on the 3rd “Today reported about Jung Min’s one’s attitude as for the issue is not the fact.” and “Has a conversation about contract issue consultation with Taiwan Sony Music side is true but a formal contract was not signed yet.”

The official said “Priority issues to be ahead of the contract will be all agreement between the members” and “Cannot have the sufficient conversation with the members so far, specifically Hyung Joon’s closed dear brother, Mr. Park Yong-ha ssi had passed away so he is not in his mental state. Park Jung Min’s attitude of the issue will be determined after full consultation because this is the issue with the entire team SS501″

Following said “Especially album release or concerts issues, the issue of SS501′s continuous activities, etc. He must come to an agreement prior to an exclusive contract.” and “If after all the issues will be resolved to enter into the agreement, you’ll be formally notified after the contract”

SS501 in the past June the belonging exclusively contract with present agency DSP media expired. Leader Kim Hyun Joong makes a belonging exclusively contract with Key East which Bae Yong Joon is the major  shareholder. Remaining members, including Heo Young Saeng, Kim Kyu Jong, Park Jung Min and Kim Hyung Jun still in a state which did not decide one’s attitude.

تا توافق بين اعضاء در مورد فعاليت هاي دابل اس هيچ دخالتي در مورد امضاء قرارداد ها نخواهد شد …

به تازگي منتشر شده هست كه عضو گروه دابل اس پارك جونگ مين در تايوان با سوني ميوزيك تايوان قرار داد بسته هست .. كه مدير برنامه هاي گروه و جونگ مين اعلام كرده هست : (( اين موضوع حقيقت ندارد ))

مدير برنامه هاي گروه و جونگ مين در مصاحبه تلفني با اخبار 3 اعلام كرد : (( مطلب منتشر شده امروز در مورد جونگ مين حقيقت ندارد درست است كمپاني سوني موزيك تايوان به جونگ مين پيشنهاد همكاري داده هست اما هيچ قرار دادي در اين جريان امضاء نشده هست ))

او به صورت رسمي گفت : (( فعلا مسئله بزرگ و در اولويت توافق بين اعضاء هست .. آنها مي توانند با مشورت هاي كافي به نتيجه برسند .. خصوصا هيونگ جون كه مراسم ترحيم دوست و برادر خود پارك يونگ ها را پشت سر گذاشته حالت و روحيه زياد خوبي ندارد  و  در حال حاظر تحت حمايت  اعضا هست .. پارك جونگ مين مي خواد مدتي بگذرد تا وضعيت  مشخص شود .. سپس بعد از مشورت كامل با كل اعضا ء  و كل تيم دابل اس براي اين موضوع به نتيجه برسند ))

او ادامه داد  : (( در مورد انتشار آلبوم يا مسائل كنسرت ها و فعاليت هاي دابل اس و غير همه اعضاء به توافق رسيدن  كه فعاليت هاي گروهي  اول هست و در قرارداد هاي خود اين ماده رو ذكر خواهند كرد .. با اين ماده همه مسائل حل خواهد شد  و به توافق خواهند رسيد .. براي شما هم اين به صورت رسمي ابلاغ خواهد شد ))

گروه دابل اس در ژوئن گذشته قرار دادش با كمپاني دي اس پي به اتمام رسيد . ليدر كيم هيون جونگ قرار داد خود را با شركت كليد شرق بائو يونگ جون  امضاء كرد . اعضاي باقي مانده  از جمله هئو يون سنگ  و كيم كيو جونگ و پارك جونگ مين و كيم هيونگ جون  هنوز در حال بررسي پيشنهادات هستن و تصميمي در اين رابطه نگرفتن ….

Advertisements