خوب دوباره سلام اين دفعه هم امدم با پيام جونگ مين كه براي طرفدارا داره … فكر كنم تا حدي بعضي چيز ها را توضيح داده .. پس با ما همراه باشيد با پيام جونگ مين …

Credit: http://ss501.dspenter.com
English Translation: SS501fighting
Persian Translation : Nafis /Its

 Photobucket

 

This is Jung Min..^^/2010-07-03 PM 1:51:49

Hello?  This is SS501 Jung Min.

I tried to write more often, writing the message then erase, write, erase…

and Finally I am here until today!!

Now is the mystery of the moment what if my article was doing harm to members, Gosh… have thought

I thought that a talk will does good anyway so I am writing today

First!!

SS501 album activities had completed since Taiwan’s Golden Music .

Really many people coming.

From Taiwan, in Hong Kong, in Japan, ~ And in China ~ ~ We Triple S lead!!

I wish we have five people on stage… As thought.

Thank you again for coming to cheer for me!

(First, I wanted to thank you myself.)

Conclusions from the truth is,

As member of SS501 All the member’s contract

Now the company of course, as well as having a proposal offers from large company abroad was true, but all misfired.

And I am not yet in any state enter into any contract

Proposed in many places, but still did not answer.

I’ll answer after consulted with the members… now is not the state to answer

will inform everybody in a proper form if makes a contract.

(Now, before entering into a contract are still all managed by the DSP ..!)

Well … We also have a meeting after this activity was completed

By each member, were also interviewed with teacher’s wife. (DSP president’s wife)

although 5 people are more a little had a conversation .!

To be possible enough and do which must do.

Of course, now that’s one’s attitude become a personal matter,

but will not become the thing that incorrect prior to the ongoing activity of SS501, of S501 album and concert update etc.

Talk about the activity.

As for singer characteristic only event … No thank you!!!

Still

Wanting to write more, but … to fold once

Actually, late to sleep and I’m wake from surprise wave .. ㅠㅠ

The members must be surprised, to try telephone but the phone can not go through ~~!

Inside however let’s continue the meeting ~meet~~ to be like that,

When we got some sad news .. for the time like this .. is full of apologies. ..ㅠㅠ

Ah! And says the homepage will continuously being opened also in the future,

Here is continuously be the possibility you’re going to see  ^^

I will come to write frequently

سلام؟من جونگ مین ss501هستم!

من اغلب از نوشتن خسته میشم..پیام رو بنویس بعدش پاک کن بنویس پاک کن…

و سرنجام امروز من هنوز اینجا هستم

پس رازی از آن لحظه هست که گفتار من در حال صدمه زدن به اعضا بود…باید فکر کرد

بهرحال من فکر کردم یک صحبت خوب خواهد بود..بنابراین امروز من می نویسم

اول

فعالیت های آلبوم ss501با مراسم موزیک طلایی تایوان تکمیل شد

واقعا افراد زیادی آمدند

از تایوان هنگ کنگ ژاپن چین…ما به تریپل اس تقدیم کردیم

من آرزو دارم که ما 5 نفر بر روی صحنه باشیم…همانطور که عقیده دارم…

ممنون از شما که آمدید تا منو تشویق کنید

(اول من می خواستم خودم از شما تشکر کنم)

نتایج این حقیقت اینه که..به عنوان عضوی از پیمان اعضا ss501

الان ..کمپانی حتما…این که یک کمپانی خارج از کشور پیشنهاد داده بود درست بود..اما همش منتشر شده

و من هنوز در موقعیتی نیستم که به یک قرار داد جدید وارد بشم

پیشنهاد در خیلی مکان ها هست اما هنوز جواب داده نشده

من بعد از هم فکری با اعضا جواب میدم…الان موقعیت جواب دادن نیست

خوب ما بعد از اینکه فعالیت ها کامل شد یک دیدار داریم

به وسیله هر کدام از اعضا..همچنین با همسر استاد دیدار خواهیم کرد(همسر رئیسDSP)

با این حال 5 نفر زیاد هستند..یک صحبت کوتاه باید داشت!

تا به اندازه کافی ممکن بشه و انجام بشه چیزی که باید انجام بشه

حتما…الان طرز برخورد یک نفر تبدیل میشه به یه مساله شخصی

در مورد فعالیت ها صحبت کن

برای منشی یک خواننده اتفاق می افتد…نه ممنون از شما

هنوز

خواستم زیاد بنویسم..اما..تا یک بار پایان داده بشه

اعضا باید غافلگیر کننده باشن…تا تلفن تلاش کند اما تلفن نمی تواند از میان آن برود!!

داخل بشید..بهرحال باید ملاقات رو ادامه بدهیم..ملاقات..تا مثل اون باشه

زمانی که ما چندتا خبر بد دریافت کردیم…برای زمانی مثل این…پر از غذر خواهی هست…تی تی تی تی

آه!! و می گوید که صفحه اصلی به طور مداوم در آینده باز خواهد بود

به طور مداوم امکان پذیره که شما اینجا بیایید

من زود به زود میام تا بنویسم!!

Advertisements