سلام به همه  دوستان گل و گلابم .. هي دست راستم از كار افتاده با هزار مصيبت  دارم مي تايپم .. اما خوب خوبم … راستي امروز عصر سايد فردا صبح رو نباشم اما با همه اينها سر مي زنم به سايت … خوب امدم با يه پست در مورد اكيب بازيگري سريال (( با يك بوسه شروع شد )) و دوتا عكس هم از ديدار ديروز هيون جونگ با جيهووي ژاپني .. پس با ما همراه باشيد …

(( راستي راي دهي به سايت يادتون نره خواهشا .. ))

اينم عكس يكي از كارگردان هاي كره اي و آمريكا يي هست يه مدت امده بود سئول كه با هيون جونگ عكس گرفته اون يكي هم دخترشه

Credit: ISWAK DCGal 

Male lead : Kim Hyun Joong / Naoki Irie

Photobucket

Female lead : Jung So Min / Aihara Kotoko

Photobucket

2nd Female lead : Min Hyo Rin (Reiko Matsumoto) /tentative

Photobucket

2nd Male lead : Lee Tae Sung / Kinnosuke Nakamura

Photobucket

Younger brother (Naoki’s) : Choi Won Hong /Yuuki Irie

Photobucket

Kotoko’s teacher : Hwang Hyo Eun

Photobucket

Teacher (of Naoki & Kotoko) : Kang Du

Photobucket

Photobucket

Clockwise from top:

So Min’s Dad

Hyun Joong’s Dad

Hyun Joong’s dongsaeng

So Min’s friend 1

A class teacher

F class teacher

So Man’s friend 2

2nd lead actress 

Advertisements