سلام به همه دوستان عزيز .. امدن با يك پست جديد و كوتاه .. باز هيونگ جون تو تويترش عكس گذاشته اين دفعه عكس كيم چوكو رو .. آخي .. عشق منه اون .. هه هه .. منظورم سگش هست .. يه توضيح كوچولو هم در موردش داده ترجمه اش براتون ميذارم …

بعد هم يكي از فن هاي خوش شانس هيون جونگ رو تو جيابون ديده از پشت عكسش گرفته .. حالا تو اون عكس پيدا ن پرتغال فروش را .. هه هه  .. اونم براتون ميذارم .. پس با ما همراه باشيد ..

راستي دست همتون درد نكنه … الان با راي هاي شما در رده دوم نشستيم همش از حمايت شماست .. دست همتون درد نكنه …

Credit:  KHJ Baidu – Twitter
Persian Translation : Neghin / Its

쪼꼬는 털이 많이 길었다.. 눈이 안보일 정도로.

  موهاي چوكو رشد كرده .. طوري كه شما حتي نمي توانيد چشم هاي اورا به درستي ببينيد ..

Credit: 維尼
English translation: Ode
Persian translation : Neghin / Its

Birthday party seemed to have lasted for 2.5 hours. It begun since 5pm and ended 7.30pm.
Three members went — Kyujong, Youngsaeng, Jungmin
JungMin initially said he can’t go, but when Hyungjun was talking about him,
Jungmin just suddenly popped out of nowhere and then because of that — Hyungjun cried…said to have cried so beautifully
U-kiss went too, a few seniors went too
Even the MC is a famous gag-man
All in all, it was a very enjoyable time weaved together on August 1 ^___^

خوب كوتاه از تولد امروز هيونگ جون … (( عكس برداري و فيلم برداري ممنوع بوده ))

خوب تولد 2 ساعت نيم بوده .. از ساعت 5 عصر تا 7 و نيم عصر …

از اعضاء سه نفر شركت كرده .. يون سنگ و جونگ مين و كيو جونگ

جونگ مين قراره بود در مراسم شركت نكنه .. اما يهوو در مراسم ظاهر شده كه اين باعث شده كه هيونگ جون احساساتي بشه و گريه كنه …

گريه هيونگ جون خيلي زيبا بوده …

گروه يو كيس هم در مراسم حضور داشته …  يه سري افراد ديگر

مجري خيلي خوب مراسم را گرم مي كرد .. جوك هاي به جايي به كار مي برد ..

در مجمع خيلي زيبا بود .. يك اوت به ياد ماندني بود براي همه …

Advertisements