سلام بچه ها ببخشید دیشب انگار پریا ترسوند شما رو .. من خوبم نگرانم نباشین .. فقط امروز ممنوع حرکتم … پس نمی تونم پست آنچنانی بذارم بازم معذرت … خوب حالا بریم .. امروز تولد مریم جونمه .. مریم جونم تولدت مبارک خانمی صد سال به این سال ها گلم . .. ببخشید تا حد تونستم بهت تبریک بگم .. نبینم ناراحت باشی گلم … تولدت مبارک عزیزه دلم … امیدوارم به هر چی که در این زندگی و دنیا می خوای برسی گلم … پس تولدت مبارککککککککککککککککک … راستی برات سه تا هدیه دارم اگه بد شد ببخشید تو این شرایط این از دستم امد … معذرتتتتتتتتتتتتتتت

Happy birthday Maryam / kyu jongi

Advertisements